2006 års Grant Thornton-rapport visar att svenska företagsledare upplever den minsta stressökningen av 30 undersökta länder. Undersökningen visar en direkt korrelation mellan stress och antalet semesterdagar. Stressen är som störst i Taiwan där man i snitt har åtta dagars semester. Europeiska länder tog ut den längsta semestern – i snitt 22 dagar jämfört med bara tolv i Ostasien.

Amerikanerna, som kännetecknas av hårt arbete, tog i snitt ut 14 semesterdagar. Toppar semesterligan gör de franska företagsledarna, som tog ut 27 dagar i snitt, följt av Nederländerna (25), Sverige och Storbritannien (22), Tyskland (21) och Italien (20).

Källa: Lindebergs Grant Thornton