Innehåll

Balans nr 3 2006

Den ideella världen växer

Den ideella sektorn är heterogen och därmed svår att reglera. Ett regelverk passar inte alla organisationer. Från 2001 finns krav på att många föreningar ska upprätta bokföring, enligt bokföringslagen. Påföljande sidor förs bl.a. en diskussion för och emot detta krav samt hur redovisningen kan anpassas till ideella organisationer. Men det är inte enbart bokföring som ideella organisationer kan ha problem med. Skatteplikten kan också vara en knivig fråga. Vem som ska betala vad för vem och när ...? Dessutom: Skatte- och bokföringsplikt sammanfaller inte alltid.

I detta nummer speglas i första hand idrottssektorn. I ett kommande nummer kommer kultursektorn att tas upp.