Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Folkessons rosade

Folkessons Råd & Revision AB är den enda revisionsbyrån i Uppsala län som lyckats med konststycket att i konkurrens med 7 700 aktiebolag placera sig bland de 50 bästa – rankade utifrån ekonomiska kriterier samt bl.a. personalpolitik. Det är tredje gången företaget tilldelats utmärkelsen FRAMFÖR, dvs. FRAM-gångsrika FÖR-etag. Syftet med priset är att framgångsrika företag ska fungera som föredömen för andra företagare, menar arrangören Svenskt Näringliv.

– Engagemang är nyckelordet, säger Gunnars Folkesson och tillägger att byrån vuxit stadigt med en person om året sedan starten för 20 år sedan. Idag har man kontor i Uppsala och Tierp.

– Affärsidén är att vi anpassar oss efter kundernas individuella behov. Vårt motto är ”... mellan människor och siffror”, berättar Gunnar Folkesson och förklarar att man arbetar mycket med kvalitet och med att urskilja friskfaktorer i gruppen av anställda.

– Vi identifierar det som folk upplever som positivt och bygger på detta. Det skapar ett sammansvetsat team.

En positiv faktor kan exempelvis vara att människor vill vara med och påverka i företaget, förklarar Gunnar Folkesson. Här spelar information en viktig roll.