Innehåll

Balans nr 4 2006

Noteringar: Danmark har avskaffat revisionsplikt för små företag

I Danmark har politikerna sagt ja till att avskaffa revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Det innebär att cirka 70 000 av de totalt 130 000 danska aktiebolagen inte längre omfattas av revisionsplikt.

De som kritiserat slopandet har påtalat att man vid en kostnadsberäkning av vad en revision kostar inte tagit upp samhällsnyttan av revision.

– Vi har hela tiden varit emot avskaffandet av revisionsplikten men tycker [efter förhandlingar] att resultatet är acceptabelt, förklarar Jens Roder, ordförande för Foreningen af Statsautoriserede Revisorer.

Vad han syftar på är att jämfört med det ursprungliga förslaget så har gränsvärdet för när ett företag räknas som icke revisionspliktigt höjts och nu undantas bara de riktigt små företagen. Dessutom kommer skattemyndigheterna att kontrollera dessa företag extra noga.

– Och efter fem år ska slopandet av revisionsplikten utvärderas, säger Jens Roder.

Eftersom det rör sig om de allra minsta företagen ”som ändå behöver [revisorernas] assistans” tror han inte att beslutet kommer att påverka revisionsbranschen i någon större utsträckning.

Företagen som nu undantas från revisionsplikten ingår i den s.k. regnskabsklasse B. Detta innebär att de under två på varandra följande år inte överskrider två av följande värden:

 • 1,5 miljoner danska kronor i balansomslutning (knappt SEK 1,9 miljoner)

 • 3 miljoner danska kronor i nettoomsättning (cirka SEK 3,7 miljoner)

 • 12 anställda på årsbasis

Samtidigt med att revisionsplikten avskaffades för de minsta företagen så fattade folketinget också beslut om att sänka ribban för de mindre företagen, vad gäller vissa mer ”sofistikerade” redovisningsregler. Det rör sig exempelvis om att förvaltningsberättelsen (ledelseberetningen) inte längre behöver vara så detaljerad.

Noteringar: EU-kommissionen och European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har formaliserat samarbetet kring frågor som rör IFRS. Genom att arbeta tillsammans får vi ökat inflytande i processen kring tillkomst av standarder, menar EFRAG:s ordförande Göran Tidström.

Noteringar: Efter 90-talets advokattrend är det läkare och kriminaltekniker som regerar i rutan”, skriver Metro som påpekar att tv-serier styr ungdomars yrkesval. ”Revisorn som hjälte” är en tanke som lockar studenter till branschen. Är det kanske dags att FAR sponsrar ett rafflande program där revisorerna kommer in och löser företags problem?

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...