Svenskt näringsliv blir allt effektivare. Den högsta arbetsproduktivitetsutvecklingen 1995–2003 hade teknikföretagen – årligen i snitt 7 procent. På andra plats kom medicin och life science branscherna med drygt 5 procent. Källa: NUTEK