Sverige har inte bara höga skatter. Vi är dessutom mycket noggranna med att betala in pålagorna. Det visar sig nämligen att 99,65 procent av all debiterad skatt kommer in till statskassan. ”Det är en internationellt mycket hög siffra” förklarar Skatteverket i ett pressmeddelande.