Innehåll

Balans nr 4 2006

Europa-frågor: Jämställt EU skapar tillväxt

Fler kvinnor på höga poster i företag och politiken, ekonomiskt oberoende för både män och kvinnor och satsningar för att arbetsliv och familjeliv ska gå ihop är några av prioriteringarna i EU-kommissionens handlingsplan för jämställdhet, ”Färdplan för jämställdhet mellan män och kvinnor”. Handlingsplanen presenterades i samband med Internationella kvinnodagen och den ska vara vägledande för EU:s arbete på jämställdhetsområdet under åren 2006–2010.

EU-kommissionen föreslår att 50 miljoner euro avsätts till ett europeiskt institut för jämställdhet. Institutets uppdrag blir att se över EU:s regelverk inom området, öka medvetandet om könsskillnaderna, inkludera jämställdhetsperspektivet i allt beslutsfattande och verka för bättre statistik på området.

”Om Europa ska kunna konkurrera i den globala ekonomin måste kontinentens hela potential användas och där är jämlikhet mellan könen och flera i arbete en stor del”, sade Vladimir Spidla, kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter, när han presenterade planen.

Enligt EU-kommissionens senaste jämställdhetsrapport har EU:s kvinnor fortfarande betydligt lägre löner än männen för likvärdigt arbete. Det sitter fortfarande väldigt få kvinnor på ledande chefspositioner och andelen kvinnliga parlamentsledamöter är i flera länder mycket liten. Endast fyra av Europas alla premiärministrar och presidenter är kvinnor.

Statsminister Göran Persson konstaterar samtidigt i en debattartikel att jämställdhetsarbetet inom EU går på tok för långsamt. ”Att se till så att fler kvinnor kan delta i arbetslivet på lika villkor som män är inte bara en fråga om lika rättigheter och möjligheter, det är också en nödvändighet om Europa ska kunna behålla en konkurrenskraftig och framgångsrik position i världsekonomin.”

Sverige har, tillsammans med Finland, Danmark, Frankrike och Tjeckien, tagit initiativet till en jämställdhetspakt inom EU. Pakten ska vara en del av Lissabonstrategin, och bidra till ett snabbare genomförande av gemensamt fattade mål om bland annat barnomsorg, jämställdhet på arbetsplatserna, bekämpande av könsrelaterade löneskillnader, kvinnligt företagande och reformer som gör välfärdssystemen mer jämställda. Jämställdhetspakten diskuterades vid ett toppmöte i slutet av mars. Huruvida den antogs, och därmed leder Europa in i en ny och mer intensiv fas av jämställdhetsarbete, var inte klart när denna tidning gick till press.

EU kan belysa betydelsen av ett jämställt samhälle, men det är framför allt upp till varje enskilt medlemsland att konkret arbeta med dessa viktiga frågor och se till att det inte förblir vackra ord.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...