Innehåll

Balans nr 4 2006

Kortfattat: Dörrarna öppnas hos IAASB

International Federation of Accountants (IFAC) försöker stegvis skapa mer insyn i organisationen. Det senaste draget innebär att de möten som hålls av den konsultativa gruppen till International Auditing ans Assurance Standards Board (IAASB), öppnas för allmänheten. Det första mötet med öppna dörrar hålls i Paris 11–12 maj.

IAASB arbetar fram internationella standarder inom revision. Dess rådgivande grupp – kallad Consultative Advisory Group (CAG) – har under det gångna året fått ett antal nya medlemmar. Här ingår numera 25 representanter för bl.a. Världsbanken, EU-kommissionen, den internationella börsorganisationen World Federation of Exchanges, samt finansiella organisationer som exempelvis Islamic Financial Service Board. <www.ifac.org/IAASB/About.php#ConsultativeAdvisory Group>