Innehåll

Balans nr 4 2006

Kortfattat: Minskat riskkapital

I Sverige minskade riskkapitalinvesteringarna med 21 procent under 2005, från 340 miljoner euro till 269 miljoner euro. Det visar en undersökning utförd av Ernst & Young och Dow Jones Venture One. Mätt i antal investeringar, är Sverige nummer fyra i Europa efter Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Mätt i totalt investerat kapital, kommer Sverige på en femte plats, efter även Schweiz. Investeringarna i Sverige gäller främst IT- och healthcareområdet.