En dag med Bo Anderson – managementkonsult

Bo Anderson är senior partner och managementkonsult hos BDO Nordic Consulting Group i Stockholm. Han har varit det sedan mitten av 1990-talet. Innan var han bl.a. verksam vid Riksrevisionsverket. Han har också drivit eget företag. Bo Anderson reser mycket i arbetet på uppdrag av SIDA och FN till utvecklingsländer. Han menar att arbetet är spännande och omväxlande.

När Bo Anderson beskriver sina arbetsuppgifter så går tankarna till ”globetrotter” eller kanske ”hjältar som räddar världen”. Hans uppdrag finns nämligen till stor del utanför Sveriges gränser. Förra året hade han 75 övernattningar utanför hemmet. Många av dessa var på platser som flertalet av oss anser vara exotiska.

Själv är Bo Anderson blygsam och vill inte gärna framstå som vare sig glamorös eller allt för hårt arbetande. Även om han definitivt är det senare. Hans dag börjar redan 5.45 då väckarklockan ringer i villan strax norr om Stockholm. Mindre än en halvtimme senare sitter han i bilen och är på kontoret mellan klockan 6.30 och 6.45.

– Den första timmen skaffar jag mig koll på dagen och så skriver jag ofta rapporter.

Men det hela började 1971 då Bo Anderson erbjöds sitt första jobb. Det var på SPRI (Sjukvårdens planerings och rationaliseringsinstitut). Han avbröt sina doktorandstudier i Umeå för att flytta till Stockholm. Dessförinnan hade han skaffat sig en fil. kand., en fil. mag. och en pol. kand. i en kombination av företagsekonomi, statistik, statsvetenskap och nationalekonomi.

– På SPRI arbetade vi med långsiktiga sjukvårdsplaner. Vi tittade bl.a. på dimensioneringen av vårdplatser och personal.

1976 blev Bo Anderson projektledare på dåvarande Riksrevisionsverket (RRV). Där arbetade han bl.a. med metodutveckling för statens budgetprocess.

– Tidigare fick myndigheterna anslag avsatta till olika ändamål. Höll man budgeten så ansågs det att man skött sitt upp drag, berättar Bo Anderson.

Under hans tid på RRV så förändrades synen på och arbetssättet med hur resultat för statliga myndigheter ska redovisas. Man började ge ett ramanslag som sedan måste redovisas – vad pengarna använts till.

– Vi arbetade mycket med att försöka få myndigheterna att bli ännu effektivare. Och vi lät bl.a. Statistiska centralbyrån ta reda på vad folk var nöjda och missnöjda med inte bara statliga myndigheter utan även i kommuner och landsting.

Bo Anderson säger att det som stack ut i dessa undersökningar var missnöjet med långa handläggningstider.

– Då gjorde vi studier om VARFÖR det tog så lång tid. Vi såg att under ett ”ärendes” behandling så var 97–98 procent av tiden passiv ledtid. Vi insåg att man måste kunna jobba smartare. Vårt arbete blev delvis underlag för en omarbetad förvaltningslag som antogs vid mitten av 1980-talet.

– SPRI och RRV var oerhört givande lärosäten. Där fick jag vidgade kunskaper om hur man analyserar och dokumenterar verksamhet, förklarar Bo Anderson som tror att dessa kunskaper hjälpt honom att bli en bättre konsult.

Bo Anderson har skrivit ett antal böcker i olika ämnen. Om sina erfarenheter inom offentlig förvaltning skrev han 1985 i ”Kvalitet och service i den offentliga sektorn”. Därefter bar det av på nya uppdrag:

– Jag blev managementkonsult i det statliga bolaget Statskonsult.

Här arbetade han med processorientering och fick sina första uppdrag i utlandet, bl.a. för Ford i Tyskland. Efter några år tog han steget ut i det privata näringslivet och startade eget som konsult inom management och IT. Företaget köptes så småningom av Deloitte och själv blev Bo Anderson vd för företaget Sign On som han tog till börsen. Elektroniska blanketter var affärsidén.

1997/98 kom han sedan till BDO där han började bygga den konsultverksamhet som idag – efter en boom och nedgång kring sekelskiftet – har 10-talet konsulter anställda som arbetar med ”revisionsnära tjänster”. Mellan tio och femton experter (underkonsulter) arbetar också kontinuerligt inom olika projekt.

– Konsultbranschen är på väg uppåt igen, siar Bo Anderson.

Han berättar att BDO idag håller på att rekrytera konsulter och att det finns två sätt att komma in i detta segment: Antingen som expert utifrån efter år av yrkesverksamhet inom olika samhällsområden. Eller mer eller mindre direkt från universitetsutbildning för att skolas av andra mer erfarna konsulter inom företaget.

– Båda grupperna behövs!

BDO:s konsultverksamhet handlar till stor del om den offentliga sektorn. Under 2005 hade man bl.a. i uppdrag att granska Ungdomsstyrelsens hantering av statsbidrag till ungdomsförbunden. BDO-konsulterna har också haft i uppdrag att göra utredningar om oegentligheter inom kommuner och staten. Under tre år har gruppen granskat det svenska jordbruksstödet å EU:s vägnar. Stödet uppgår till 8 miljarder kronor. Åt Riksrevisionen granskas upphandling och utförs IT-revision.

Landstingsrevisorerna är en av gruppens största uppdragsgivare. Bo Anderson och hans kollegor har exempelvis granskat patientsäkerheten i Region Skåne samt tillgänglighet och bemötande i Landstinget i Dalarna. Bo Anderson själv arbetar för närvarande mycket med utvecklingsprojekt inom Försvarsmakten.

Men vad gör konsulterna? Och vad gör revisorerna i exempelvis landstingen?

– Revisorerna gör en redovisningsrevision, dvs. granskar räkenskaperna. Medan vi konsulter gör en förvaltningsrevision som visar ifall uppsatta mål uppnåtts, svarar Bo Anderson.

När Balans följer med Bo Anderson är dagens första mötet på Stockholms stadshus. Bo Anderson och Niklas Angestav, senior konsult hos BDO, besöker Leif Ahlberg på stadsledningskontoret. Här är det frågan om att göra en genomlysning av förvaltningen för att staden ska kunna ”arbeta smartare ... med skattebetalarnas pengar”, förklarar Leif Ahlberg. Mötet tar cirka en timme och sedan bär det av till en ny klient – före lunch. Under eftermiddagen är det Försvarsmakten som får besök av Bo Anderson. Här arbetar han med försvarsmaktens omstrukturering. Och gör det så ofta att han har sin egen arbetsplats där.

BDO-konsulterna har flera ramavtal med SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och FN (Förenta Nationerna).

– Vi åker ut och utvärderar biståndsprojekt. Vi granskar ifall insatserna lett till vad som var avsett.

Han har nyligen varit i Kenya på SIDA:s uppdrag för att titta på styrningen inom en viss sektor, inklusive rutinerna för användningen av pengar.

– Jag var där en vecka för att träffa den kenyanska organisationens ledning. Vi granskade programmet, kollade riktlinjer, om det fanns policy för personalen, osv. Och sedan gjorde vi stickprov i bok föringen. Allt för att kontrollera att SIDA:s riktlinjer efterlevs.

Arbetet kommer att resultera i en rapport på engelska om 30–50 sidor. BDO:s konsulter arbetar också på andra språk, bl.a. spanska och franska.

– Just nu är vi engagerade i Mali för att omorganisera deras ”riksrevision” till en självständig myndighet.

Liknande projekt pågår i Peru. Och i Honduras har BDO-konsulterna hjälpt till med en ”omriktning” av det militära samhället till ett civilt dito.

– Det är så intressant att arbeta med utvecklingsländer. Arbetet är inte förut sägbart på samma sätt som här hemma, anser Bo Anderson vars arbetsdag är slut först bortåt 20-tiden på kvällen. Väl hemma läser han flera dagstidningar, gärna samtidigt som han ser på nyheter på tv.

– Det är kollosalt viktigt att hänga med. Det har att göra med min trovärdighet som konsult; att jag vet vad som händer och sker.

Elisabeth Precht

Bo Anderson

YRKE/ARBETSPLATS:

Senior partner och management konsult, BDO Nordic Consulting group i Stockholm

VIKTIGASTE ARBETSREDSKAP:

Pennan (för att skriva rapporter) och så duktiga kollegor.

OM JAG INTE VAR KONSULT:

Jag hade tänkt läsa juridik eller medicin men det var svårt att få bostad i Uppsala, så det blev ekonomi i Umeå. Många kollegor på SPRI blev sjukhusdirektörer. Det hade jag kanske också blivit.

FÖR- OCH NACKDELAR MED YRKET:

Mitt jobb är jätteroligt och varierande. Jag vet sällan från vecka till vecka hur mina arbetsdagar ser ut. Det är spännande och en utmaning. Jag utvecklas hela tiden i mitt yrke. Med utlandsuppdragen har jag t.ex. lärt mig att arbeta på främmande språk. En nackdel med att vara konsult är möjligtvis att arbetsdagen kan vara lång. Med allt resande kan det dessutom vara svårt att få ihop logistiken om man har småbarn.

FRITIDSINTRESSEN:

Tennis och golf är mina huvudintressen. Och jag påtar gärna i trädgården – det är avkopplande. Har jag tid så är det härligt att åka ut på sjön och fiska.