Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:03

Undantag från budplikt (Gabrielsson – Borås Wäfveri)

Uttalande 2006:04

Undantag från budplikt (Pavl

Lautrup – Betting Promotion)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida

<http://www.far.se >

Till Finansdepartementet

SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet

FAR avstår från att yttra sig.

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

To International Federation of Accountants

Exposure Draft Improving the Clarity of IAASB Standards ”Proposed Amendments to the Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Assurance and Related Services”, ”Proposed ISA 240 (Redrafted), The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements”, ”Proposed ISA 300 (Redrafted), Planning an Audit of Financial Statements”, ”Proposed ISA 315 (Redrafted), Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement”, ”Proposed ISA 330 (Redrafted) The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks”

FAR strongly support the Clarity Project and are pleased to commend the IAASB for the way the Clarity Project has been run and implemented and also the result of the project so far.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Auditing Practices Committee

Till Skatteverket

1995:1322 och 1998:1820 Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s Skattekommitté

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D18 – Interim Financial Reporting and Impairment

Since different standards provide different views on the issue, the question is which standard(s) and arguments take precedence. Provided the background that it was not possible to take the arguments of IAS 36 and 39 into consideration in the older standard ISA 34, FAR agrees with the IFRIC in that the arguments of ISA 36 and 39 should take precedence.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Accounting Practices Commute