Balans nr 4 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2006:03

Undantag från budplikt (Gabrielsson – Borås Wäfveri)

Uttalande 2006:04

Undantag från budplikt (Pavl

Lautrup – Betting Promotion)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida

<http://www.far.se >

Till Finansdepartementet

SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet

FAR avstår från att yttra sig.

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

To International Federation of Accountants

Exposure Draft Improving the Clarity of IAASB Standards ”Proposed Amendments to the Preface to the International Standards on Quality Control, Auditing, Assurance and Related Services”, ”Proposed ISA 240 (Redrafted), The Auditor’s Responsibility to Consider Fraud in an Audit of Financial Statements”, ”Proposed ISA 300 (Redrafted), Planning an Audit of Financial Statements”, ”Proposed ISA 315 (Redrafted), Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement”, ”Proposed ISA 330 (Redrafted) The Auditor’s Procedures in Response to Assessed Risks”

FAR strongly support the Clarity Project and are pleased to commend the IAASB for the way the Clarity Project has been run and implemented and also the result of the project so far.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Auditing Practices Committee

Till Skatteverket

1995:1322 och 1998:1820 Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s Skattekommitté

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D18 – Interim Financial Reporting and Impairment

Since different standards provide different views on the issue, the question is which standard(s) and arguments take precedence. Provided the background that it was not possible to take the arguments of IAS 36 and 39 into consideration in the older standard ISA 34, FAR agrees with the IFRIC in that the arguments of ISA 36 and 39 should take precedence.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Yttrandet har avgivits av FAR:s Accounting Practices Commute

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...