Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: EUropeisk hemsida

Webportalen <www.eu.int> är en ovärderlig källa till information för den som är intresserad av EU. Här kan man bl.a. lära sig om EU:s Revisionsrätt. Ett organ/myndighet som kontrollerar att ”samtliga unionens inkomster och utgifter varit lagliga och korrekta och att den ekonomiska förvaltningen av EU:s budget har varit sund”. Revisionsrätten har en ledamot från varje medlemsstat. Den svenska ledamoten är, sedan 1 mars 2006, tidigare riksbankschefen Lars Heikensten. <www.eca.eu.int>