Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Redovisningskonsulter går ihop

Sveriges bokförings- & Revisionsbyråers förbund (SBRF) har gått samman med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Detta innebär att SRF som hittills haft cirka 3 900 medlemmar förstärks med ytterligare ett antal medlemmar – SBRF hade knappt 300 medlemmar anställda på 70-talet byråer.

– Vi har fått en renodling och blir nu en organisation som representerar hela branschen, säger en nöjd Mikael Carlson, förbundsordförande i SRF till Balans.

Han menar att synergieffekterna är uppenbara, exempelvis när det gäller att förhandla fram och erbjuda medlemmarna försäkringar.

– Redovisningsbranschen står inför stora förändringar och det känns naturligt att två branschförbund samlar styrkorna i ett enda förbund. Branschen kan tala med en röst, och med större finansiella muskler kan vi skapa så mycket mer, säger han i ett pressmeddelande.

För Balans förklarar han att SRF och SBRF redan tidigare samarbetat bl.a. genom att ha en gemensamt anställd som sköter om auktorisationer. Organisationerna har också samarbetat vad gäller visst remissarbete.

Det formella samgåendet skedde den 31 mars då SRF Servicebyrå övertog SBRF Servicebyrå.