Innehåll

Balans nr 5 2006

Noteringar: Redovisningskonsulter går ihop

Sveriges bokförings- & Revisionsbyråers förbund (SBRF) har gått samman med Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF). Detta innebär att SRF som hittills haft cirka 3 900 medlemmar förstärks med ytterligare ett antal medlemmar – SBRF hade knappt 300 medlemmar anställda på 70-talet byråer.

– Vi har fått en renodling och blir nu en organisation som representerar hela branschen, säger en nöjd Mikael Carlson, förbundsordförande i SRF till Balans.

Han menar att synergieffekterna är uppenbara, exempelvis när det gäller att förhandla fram och erbjuda medlemmarna försäkringar.

– Redovisningsbranschen står inför stora förändringar och det känns naturligt att två branschförbund samlar styrkorna i ett enda förbund. Branschen kan tala med en röst, och med större finansiella muskler kan vi skapa så mycket mer, säger han i ett pressmeddelande.

För Balans förklarar han att SRF och SBRF redan tidigare samarbetat bl.a. genom att ha en gemensamt anställd som sköter om auktorisationer. Organisationerna har också samarbetat vad gäller visst remissarbete.

Det formella samgåendet skedde den 31 mars då SRF Servicebyrå övertog SBRF Servicebyrå.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...