Riksrevisionen har granskat skattekontrollen av punktskatter. Granskningen visar att regeringen och Skatteverket saknar en tydlig strategi för punktskattekontrollen och att det är stora brister i uppföljningen på området.

Skatteverket ger energiskatten relativt sett minst kontrollresurser. Energiskatten svarar för 76 procent av punktskatteintäkterna men Skatteverket tilldelar den endast 33 procent av revisionsresurserna.

Reklamskatten som bara svarar för 1 procent av skatteintäkterna tilldelas hela 25 procent av revisionsresurserna.