Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: IFAC värnar SME

På ett möte i London under våren uttalande sig International Federation of Accountants (IFAC) till stöd för att enklare regler utarbetas för mindre företag.

”... IFAC, tillsammans med dess medlemsorganisationer, uppmanar de som utarbetar standarder och de som ser till att dessa efterlevas, att beakta de små och medelstora företagen när regler och lagstiftning utarbetas”.

Organisationen påpekar att ”SME utgör 95,77 % av företag i Europa, över 97 % av alla företag i Sydostasien och Australien samt 99,7 % av alla arbetsgivare i USA”.

Regeringen har utsett Kerstin Hessius, vd för tredje AP-fonden, till ordförande för ett nyinrättat finansmarknadsråd. I uppdraget ingår bl.a. att ”identifiera utvecklingstendenser och kritiska faktorer som har betydelse för den finansiella sektorns funktion och utveckling”. Rådet ska löpande vägleda regeringen, särskilt kring långsiktiga strategiska frågor.

Jessika Eckert har anställts på Revisorsnämnden från 1 maj 2006 som handläggare av tillsynsärenden. Hon har flerårig erfarenhet av affärsjuridiskt arbete med bl.a. rådgivning, avtalsskrivning och tvistelösningar i och utanför domstol. De senaste åren har hon varit verksam på Advokatfirman Delphi & Co KB som advokat. Dessförinnan har hon bl.a. arbetat på Ernst & Young AB, Law.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...