Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: Nytt EU-direktiv om handel med finansiella instrument

1 november 2007 väntar dramatiska förändringar för europeiska banker och finansföretag. Då införs det nya EU-direktivet om handel med finansiella instrument – MiFID. Tillstånd i ett land kommer att ge banker och finansföretag möjlighet att agera i alla EU-länder. Men cheferna i de berörda företagen har dålig uppfattning om vilka konsekvenser av MiFID blir för den egna verksamheten. Det visar en ny undersökning från KPMG.

I de 199 tillfrågade bankerna och finansföretagen har 29 procent utsett en projektledare för införandet av MiFID och 17 procent avsatt medel i sin budget. Samtidigt anser 60 procent att MiFID ger större valmöjligheter när det gäller handeln med finansiella instrument och placeringsprodukter och 47 procent tror på ökad priskonkurrens. Undersökningens företag menar att investmentbanker samt fondbolag och andra förvaltare av värdepapper kommer att bli de stora vinnarna på MiFID.

EU-kommissionen presenterade sitt direktiv i början av februari i år. 1 januari nästa år ska reglerna vara utfärdade i medlemsstaterna och träda i kraft senast den 1 november 2007.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...