Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Noteringar: FAR får FAR - Hur stort är intresset för FARFAR?

Idén har funnits ett tag. Ett forum för före detta medlemmar i FAR, som möjliggör fortsatt kontakt med branschen och tidigare kollegor.

Projektet kallas inom FAR för FARFAR.

– Vi har noterat ett intresse att behålla kontakten med FAR och revisionsbranschen, även efter övergång till annan verksamhet eller pensionering, berättar Ulf Tidbeck som tillsammans med Siv Berlin är initiativtagare till FARFAR.

FARFAR:s verksamhet kommer bland annat erbjuda:

  • Informationsträffar undertrivsamma former, t.ex. en återkommande ”FARFAR-dag”.

  • Kurser inom områden som redovisning och beskattning.

  • Prenumeration på Balans och Nytt från revisorn.

Projektgruppen kommer under försommaren genomföra en enkät för att undersöka intresset för FARFAR.

– Vi hoppas att det ska bli tillräckligt stort intresse för att starta sektionen under hösten, säger Ulf Tidbeck och tillägger:

Många före detta revisorer fortsätter att arbeta som rådgivare även efter pensionering.

– Dessutom skapar det möjlighet att behålla långvariga relationer med kollegor på ett lättsamt sätt – och bildar ett informellt nätverk under sällskapliga former.

Med tanke på samgåendet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS kommer motsvarande enkät även att genomföras hos tidigare SRS-medlemmar.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...