Idén har funnits ett tag. Ett forum för före detta medlemmar i FAR, som möjliggör fortsatt kontakt med branschen och tidigare kollegor.

Projektet kallas inom FAR för FARFAR.

– Vi har noterat ett intresse att behålla kontakten med FAR och revisionsbranschen, även efter övergång till annan verksamhet eller pensionering, berättar Ulf Tidbeck som tillsammans med Siv Berlin är initiativtagare till FARFAR.

FARFAR:s verksamhet kommer bland annat erbjuda:

  • Informationsträffar undertrivsamma former, t.ex. en återkommande ”FARFAR-dag”.

  • Kurser inom områden som redovisning och beskattning.

  • Prenumeration på Balans och Nytt från revisorn.

Projektgruppen kommer under försommaren genomföra en enkät för att undersöka intresset för FARFAR.

– Vi hoppas att det ska bli tillräckligt stort intresse för att starta sektionen under hösten, säger Ulf Tidbeck och tillägger:

Många före detta revisorer fortsätter att arbeta som rådgivare även efter pensionering.

– Dessutom skapar det möjlighet att behålla långvariga relationer med kollegor på ett lättsamt sätt – och bildar ett informellt nätverk under sällskapliga former.

Med tanke på samgåendet mellan FAR och Svenska Revisorsamfundet SRS kommer motsvarande enkät även att genomföras hos tidigare SRS-medlemmar.