Många ungdomar ser en framtid i teknikföretag men också i växande tjänstebranscher som konsulting. Bland ungdomar är andelen som vill arbeta inom konsulting högre än den andel som idag arbetar i branschen. Skillnaderna är också stora mellan pojkar och flickor. Pojkar vill arbeta i tillverkningsindustrin medan flickor vill arbeta inom vård och omsorg.

Uppgifterna är resultatet av fem frågor som Nutek och Ingenjörsvetenskapsakademien ställt till ungdomar via webbsidan Lunarstorm. Cirka 100.000 unga mellan 13 och 18 år har svarat. Fordons-, mobil- och elektronikföretag samt IT och reklam är branscher där ungdomar tror att lönen kommer att vara högst.