Innehåll

Balans nr 6–7 2006

Samgåendet FAR och SRS: Vad tänkte du när det var klart att FAR och SRS går samman?

Lars Träff, ordförande i FAR, Ernst & Young, Stockholm:

Jag kände en stor tillfredsställelse när beslutet fattades på FAR:s stämma den 24 april. Under processen fanns det ju stunder när jag trodde att samgåendet skulle bli av och andra då jag var mer tveksam.

Finns det något avgörande ögonblick då du insåg att ”de tu skulle bli ett”?

Nej inget speciellt ögonblick, men när SRS:s stämma i Göteborg fattat sitt beslut så var jag övertygad att samgåendet skulle bli av.

Vilka är utmaningarna för den nya revisorsorganisationen?

Den största utmaningen är att följa utvecklingen och att kunna påverka den. Både i Sverige och internationellt. Frågorna idag är många exempelvis revisionsplikten, kombiuppdrag, EG:s åttonde direktiv, Svensk kod för bolagstyrning och internkontroll. Och jag är säker på att nya frågor kommer att dyka upp i framtiden. Viktigast av allt för den nya organisationen är att bli en branschorganisation värd namnet, dvs. som arbetar för medlemmarnas intressen.

Hur kommer man att märka att det blivit en organisation ?

Medlemmarna hoppas jag ska märka det genom att organisationen arbetar slagkraftigt för både de som arbetar på små och stora byråer med såväl SME som publika bolag. Jag hoppas att den nya organisationen ska ge ännu bättre och bredare service till medlemmarna.

Hur kommer revisionsbyråbranschen att se ut om 10 år?

Vänd på frågan! Jag hoppas att vi om 10 år inte har en bransch som är mer reglerad och detaljstyrd än idag. Jag hoppas snarare att vi ska gå tillbaka mer till att sunt förnuft, erfarenhet och kunskap ska styra arbetet inom revisionsbyråbranschen. Att branschen ska bli mindre styrd och färre checklistor.

Vad ska du göra på semestern?

Jag ska vara på landet – i Stockholms skärgård.

Per-Olof Andersson, ordförande i SRS, Datarevision i Göteborg KB, Göteborg

Vad sköööönt!!!

Finns det något avgörande ögonblick – eller argument – då du bestämde dig för att” de tu bör bli ett” ?

”Det sa bara klick”, som kungen brukar svara på frågan om vad som hände när han träffade drottning Silvia. Och det var när Lars Träff i januari 2005 satte sig hemma i min soffa och sa: Allting är förhandlingsbart – t.o.m. namnet. Då kände jag att det här kommer att gå vägen.

Vilka är utmaningarna för den nya revisorsorganisationen?

Frågan om revisionsplikten för små företag, internationaliseringen – men framförallt att tillgodose medlemsnyttan för både stora och små byråer.

Hur kommer man att märka att det blivit en organisation?

En röst är starkare än två. Det kommer inte att finnas någon konkurrens om medlemmarna. Starka lokalföreningar från Ystad i söder till Kiruna i norr som kan marknadsföra revisionsnyttan på det lokala planet.

Hur kommer revisionsbyråbranschen att se ut om 10 år?

Jag tror att det nya byråjävet som riksdagen beslutat om kommer att förändra branschen. Det innebär att de mindre revisionsbyråerna kommer att arbeta mer med kvalificerad redovisning och rådgivning. Medan de stora byråerna kommer att vara kvar som revisionsbyråer. Denna utveckling förstärks om revisionsplikten för de små aktiebolagen försvinner.

Vad ska du göra på semestern ?

Så lite som möjligt... vara på sommarstället i Bohuslän och sola, bada, spela golf och dricka rödvin.