Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Noteringar: Revisorn värnar om barn

Barnombudsmannen (BO) Lena Nyberg menar att revisorerna är ”en väldigt viktig grupp” som följer upp att fattade beslut också genomförs.

Av den anledningen kommer BO under hösten att ge ut en skrift som i första hand vänder sig till förtroendevalda revisorer men även auktoriserade och godkända revisorer som är verksamma i kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Skriften innehåller såväl principer som en del praktiska råd hur revisorn kan ”kontrollera” att myndigheter och andra lever upp till FN:s barnkonvention.

– En viktig del av barnombudsmannens uppgift är att driva på svenska kommuner, landsting och statliga myndigheter så att de blir medvetna om barns och ungdomars rättigheter, förklarar Lena Nyberg för Balans.

– Vi kan konstatera att exempelvis en rad kommuner tagit beslut som tar tillvara barns intressen enligt barnkonventionen. Men man lever inte alltid upp till dessa.

Lena Nyberg förklarar att när beslut granskas av revisorer så blir kommuner, landsting och myndigheter bättre på att genomföra det som man fattat beslut om.