Innehåll

Balans nr 8–9 2006

Stämma beslutade om namn och styrelse

Den 21 augusti tog en stämma i gamla FAR, där även medlemmar i Svenska Revisorsamfundet SRS hade yttrande- och rösträtt, beslut om den nya organisationens namn och styrelse.

FAR:s ordförande Lars Träff hälsade de cirka 90 närvarande välkomna och lämnade ordet till valberedningens ordförande Caj Nackstad. Han har tillsammans med Leif Edling (från SRS) lett arbetet med att forma en ny styrelse. Valberedningen har bestått av medlemmar från både FAR och SRS.

Caj Nackstad inledde med att berätta om valberedningens arbete.

– Vi har utnyttjat möjligheten till en styrelse med 15 personer, vilket stadgarna ger oss utrymme för.

– På sikt hoppas vi dock trimma styrelsen ner till 10–12 personer.

Caj Nackstad berättade också att valberedningen haft som mål att den nya styrelsen ska kunna väljas på nytt vid den ordinarie stämman den 24 november.

Därefter presenterade han valberedningens förslag till styrelse (se faktaruta). Stämman röstade enhälligt ja till förslaget.

Lars Träff riktade därefter ett personligt tack till SRS avgående ordförande Per-Olof Andersson för ett givande samarbete under det år de arbetat med samgåendefrågan.

Nästa fråga på dagordningen var namnfrågan. FAR:s generalsekreterare Dan Brännström liknade samgåendeprocessen vid en resa.

– När vi inledde diskussionerna om samgående så var namnfrågan tidigt uppe på agendan. För att få hjälp i processen utlyste vi även en namntävling.

Som Balans tidigare berättat kom det in över 200 förslag på namn.

– Tillsammans med konsulter har vi tittat på förslagen, men det var svårt att komma ifrån att FAR och SRS är väl inarbetade namn. Ett helt nytt namn skulle kosta mycket pengar att arbeta in.

Processen slutade med tre förslag som sändes ut till medlemmarna i början av juli: FAR, Revisorsamfundet och FAR SRS. FAR:s presidium och SRS styrelse rekommenderade namnet FAR SRS. Nu hade stämman att ta ställning till dessa tre förslag.

Lars Träff påpekade att det formella beslutet om namn kräver två stämmobeslut.

– Men vi måste komma igång med det praktiska och t.ex. trycka upp visitkort och brevpapper m.m. redan före 1 september.

Samtidigt påpekade han det viktiga i att inte skynda igenom beslutet.

Därefter lämnades ordet fritt. En medlem förespråkade Revisorsamfundet och någon hade ett nytt förslag, Revisorsamfundet FAR.

Genom handuppräckning beslutade stämman om namnet FAR SRS.

Dan Brännström presenterade sedan den nya logotypen.

– Där symboliserar det svarta det trygga och traditionellt strikta och det gröna det moderna och framåtriktade som vår bransch också vill stå för.

Han berättade också att den delade cirkeln i mitten ska visa kopplingen till samhället och näringslivet.

Lars Träff tackade avslutningsvis medlemmarna för visat intresse.

På nästa uppslag finner du en presentation av FAR SRS nya kansli. [Se tryckt utgåva, sid. 18 och 19.]

Styrelse FAR SRS fr.o.m. 1 september 2006

Ordförande:

Lars Träff, Ernst & Young i Stockholm

Vice ordförande:

Peter Clemedtson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholm

Maria Östman, Revidacta Revision i Härnösand

Ledamöter:

Tommy Bergendahl, BDO Nordic i Stockholm

Peter Bodin, Lindebergs Grant Thornton i Stockholm

Anders Bäckström, KPMG i Stockholm

Christer Cederblad, Cederblads Revisionsbyrå i Kristianstad

Anna-Clara af Ekenstam, PricewaterhouseCoopers i Stockholm

Svante Forsberg, Deloitte i Stockholm

Rune Jansson, Ernst & Young i Malmö

Maria Landén, Ernst & Young i Stockholm

Mats Olsson, Adrian & Partners i Göteborg

George Pettersson, KPMG i Stockholm

Thomas Siesing, SET i Göteborg

Christina Westerberg, Gävle Dala Revision i Hofors

FAR SRS – nytt kansli från 1 september

Dan Brännström, generalsekreterare

Bengt Skough är SME-ansvarig

Karin Engblom Fredrikson, styrelsens sekreterare

Janet Temple är assistent till generalsekreteraren

Monika Kleist är personalchef

Camilla Ågerstam arbetar som receptionist

Claes Wester är administrativ chef och ansvarig för ekonomin

Lill Ahlberg, ekonomiassistent

Annica Lantz, ekonomiassistent

Nina Ljungmark Berglund är informationschef

Tore Liljeström ansvarar för hemsidan

Urban Engerstedt är chefsjurist

Maria Bengtson är föreningsjurist med speciellt ansvar för XBRL och skattesektionen

Lennart Iredahl är chef för revisionsavdelningen och ansvarig för kvalitetskontroll

Lars-Gunnar Larsson arbetar som teknisk sekreterare

Brith Fernow är assistent på revisionsavdelningen

Pia Jernberg är projektledare och ansvarig för bl.a. försäkringsfrågor

Karin Pellegrini svarar för lokalföreningarna men arbetar även med medlemsregistret

Elisabet Dahlqvist arbetar med medlemsförsäkringar samt med medlemsregistret

Ann-Margret Johansson är IT-ansvarig

Lasse Janzén arbetar med IT och ansvarar för vaktmästeriet

Joakim Melin är vaktmästare

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...