Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Ny ordförande för FEE

Jacques Potdevin har valts till ny ordförande för den europeiska revisorsorganisationen Federation des Experts Comptables Européens (FEE). Han efterträder David Devlin. Till ny vice ordförande valdes samtidigt holländaren Hans van Damme som är auktoriserad revisor sedan slutet av 1970-talet och partner i KPMG.

Fransmannen Jacques Potdevin har under många år varit auktoriserad revisor i egen firma. Under 1980-talet tilldelades han dessutom en professur och undervisade i redovisning. Han har även varit lärare på den franska handelshögskolan Hautes Etudes Commerciales (HEC) och undervisat om företagsvärdering och omstrukturering av företag.

Vilka är de mest brännande frågorna för FEE?

– Det fungerar inte att ha obegränsat skadeståndansvar för revisorer, förklarar Jacques Potdevin i en telefonintervju med Balans.

Han tar Belgien som exempel på ett medlemsland där man löst frågan.

– Skadeståndsansvaret för SME är begränsat till tre miljoner euro och för noterade bolag till 12 miljoner. Att man landat på just dessa belopp beror på att försäkringsbolagen täcker upp till dessa summor.

Jacques Potdevin säger att man kan också tänka sig att fastställa skadeståndsansvaret till exempelvis tio eller tjugo gånger räkningen för revisionen.

– Sedan måste vi förklara att det i första hand är företagsledningen som bär ansvar för hur företag leds – inte revisorn.

På frågan om globala standarder riskerar att bli kokböcker för att konformitet vid tillämpningen ska uppnås i alla länder, svarar Jacques Potdevin att ”vi revisorer måste vägra att bli en ikryssandeprofession”.

– Det är inte möjligt att göra ett bra arbete [som revisor] utan att använda sitt personliga omdöme. Det är därför FEE förordar principbaserade regler.

Jacques Potdevin berättar att FEE främjar standardisering och konformitet vid införande av nya regler bland annat genom att föra fram ”goda exempel” i debatten.