Innehåll

Balans nr 1 2007

Noteringar: Ny ordförande för FEE

Jacques Potdevin har valts till ny ordförande för den europeiska revisorsorganisationen Federation des Experts Comptables Européens (FEE). Han efterträder David Devlin. Till ny vice ordförande valdes samtidigt holländaren Hans van Damme som är auktoriserad revisor sedan slutet av 1970-talet och partner i KPMG.

Fransmannen Jacques Potdevin har under många år varit auktoriserad revisor i egen firma. Under 1980-talet tilldelades han dessutom en professur och undervisade i redovisning. Han har även varit lärare på den franska handelshögskolan Hautes Etudes Commerciales (HEC) och undervisat om företagsvärdering och omstrukturering av företag.

Vilka är de mest brännande frågorna för FEE?

– Det fungerar inte att ha obegränsat skadeståndansvar för revisorer, förklarar Jacques Potdevin i en telefonintervju med Balans.

Han tar Belgien som exempel på ett medlemsland där man löst frågan.

– Skadeståndsansvaret för SME är begränsat till tre miljoner euro och för noterade bolag till 12 miljoner. Att man landat på just dessa belopp beror på att försäkringsbolagen täcker upp till dessa summor.

Jacques Potdevin säger att man kan också tänka sig att fastställa skadeståndsansvaret till exempelvis tio eller tjugo gånger räkningen för revisionen.

– Sedan måste vi förklara att det i första hand är företagsledningen som bär ansvar för hur företag leds – inte revisorn.

På frågan om globala standarder riskerar att bli kokböcker för att konformitet vid tillämpningen ska uppnås i alla länder, svarar Jacques Potdevin att ”vi revisorer måste vägra att bli en ikryssandeprofession”.

– Det är inte möjligt att göra ett bra arbete [som revisor] utan att använda sitt personliga omdöme. Det är därför FEE förordar principbaserade regler.

Jacques Potdevin berättar att FEE främjar standardisering och konformitet vid införande av nya regler bland annat genom att föra fram ”goda exempel” i debatten.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...