Innehåll

Balans nr 1 2007

SME/SMP-frågor: Revision utan plikt? – Javisst!

Regeringen har bestämt sig, revisionsplikten ska tas bort för de minsta företagen. Den nya regeringen, med Maud Olofsson i spetsen, signalerade på ett tidigt stadium att avskaffandet av revisionsplikten för de små företagen var en av de frågor som skulle prioriteras. I en artikel i Balans nr 11/2006, menade arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin att avskaffandet av revisionsplikten var en viktig signal som minskar antalet ”orosmoln” på entreprenörernas himmel.

Upplever entreprenörerna verkligen revisionsplikten som ett orosmoln?

Resultatet av Tobias Svanströms undersökning (Balans 11/2006) visar att 68 % av de tillfrågade företagen var för en allmän revisionsplikt. Bland de allra minsta företagen (upp till fem anställda) var mer än hälften för revisionsplikt.

Regeringen har i sitt tilläggsdirektiv även givit utredaren i uppdrag att överväga om en inskränkning av revisionsplikten behöver kombineras med andra åtgärder som förebygger att de som väljer bort revisionen bryter mot skatte- och redovisningsregler. Det kan vara på sin plats att fundera över hur denna kontroll ska organiseras på en klarblå himmel (dvs. utan orosmoln). För det blir väl staten (= orosmoln!) som tar över denna kontroll, eller?

Övervägande delen av de svenska företagen, små som stora, drivs av seriösa och hårt arbetande företagare som upplever revisionen som en värdefull kontrollfunktion. Revisionsberättelsen är en kvalitetsstämpel som ger tillförlitlighet hos banker, leverantörer, kunder och skapar trygghet för såväl ägare som anställda.

Trygghet och tillförlitlighet är två viktiga kärnvärden som garanteras genom revisionen.

Aktiebolagets intressenter är medvetna om detta och bland annat därför kommer revisionen att efterfrågas, med eller utan plikt!

När regeringen tar ställning till vilka företag som ska undantas från revisionsplikten är det viktigt att det skapas en långsiktig lösning. Det är olyckligt om regeringen, likt Danmark, väljer en successiv upptrappning av gränsen för revisionsplikt i kombination med ökad statlig kontroll.

En långsiktig lösning ger företagen utrymme att ta till sig alla de, för den svenska företagsamheten så välbehövliga, förenklingsåtgärder som regeringen nu kommer att genomföra. ”Orosmolnen” ska skingras, det är bra!

Nu ska vi låta marknaden avgöra revisionens betydelse för den svenska företagsamheten och jag måste säga att jag inte är speciellt orolig. Visst kommer revisionen att efterfrågas!

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se