Innehåll

Utvecklingen kräver förändring inom revisionsbranschen

Under 2007 kommer Balans att publicera en rad intervjuer med personer av vilka flertalet inte är specialiserade på revision men ändå är verksamma inom områden där revisorernas arbete är av betydelse. Det gäller samhället i stort och givetvis näringslivet.

Vill företagen att revisorn i första hand ska vara rådgivare eller kontrollant? Vill politikerna att revisorn ska arbeta utifrån detaljerade regler eller ska sunt förnuft och eget omdöme få råda? Hur gör revisorn bäst nytta i samhället? Frågorna är många. Både ris och ros är att vänta.

Förste man ut är Peter Clemedtson, nyvald ordförande för FAR SRS som inleder serien med att förklara hur han som revisor och vd för en av de stora revisionsbyråerna ser på revisorsrollen i samhället. I nästa nummer kommer turen till Aktiespararnas vd Elisabeth Tandan.

Under året kommer en rad makthavare inom näringsliv, organisationer och politiken att berätta om sin syn på revisorsrollen i framtidens samhälle.