Balans har företagit en reportageresa från Ystad till Haparanda. Inte på cykel – som Stålfarfar gjorde på sin tid – men med samma start och mål: En stad i norr och en stad i söder där revisorer är verksamma. Jonny Wiik arbetar i Haparanda där det svenska EU-medlemskapet möjliggjort ett omfattande samarbete med finska Tornio. Iréen Gabrielsson driver egen byrå i Ystad där Öresundsintegrationens tillväxteffekter spiller över på den här delen av Skåne. Läs om deras vardag.

Är IFRS en tickande bomb? Den frågan försöker auktoriserad revisor George Pettersson och Aktiespararnas Gunnar Ek att besvara. De resonerar kring värdering till verkligt värde och vad som kommer att hända den dag konjunkturen vänder neråt.

Carina Bergman Marcus är en av experterna i revisorsutredningen. Hon skriver om ett första delbetänkande där det bland annat föreslås att börsnoterade företag ska ha ett revisionsutskott. Ett förslag som FAR SRS är kritisk till.

I serien ”Ett samtal” har turen kommit till Företagarnas nya vd Anna-Stina Nordmark-Nilsson. Hon – som själv varit revisor – berättar om hur hon ser på revisorn och revisionsbranschen och menar att revision ska vara efterfrågestyrd inte lagstadgad.

Tror du att FAR SRS och SRF kommer att gå samman inom ett par år? var förra månadens fråga på Balans hemsida. 63 procent svarade nej, 31 procent sa ja och 6 procent visste inte. Vilken är denna månads fråga? Gå till <www.tidskriftenbalans.se> och tyck till!