Innehåll

Balans nr 10 2007

Debatt – på Nätet

Signaturen Roland var den förste som kommenterade Carola Lundgrens debattartikel på <www.tidskriften-balans.se>. Artikeln publicerades i Balans nr 8–9/2007 samt på nätet. Carola Lundgren gav revisorerna rådet att komma fram ur garderoben och börja på säljkurs!

Roland skrev: ”Jag kan inte annat än instämma helt. Jag har jobbat i branschen i snart 30 år. För tre år sedan fick jag in en ung och fräsch medarbetare som visade hur man kunde sälja våra tjänster på ett helt nytt sätt. Vilken skillnad.”

Magnus Persson, godkänd revisor, höll med Carola Lundgren och ansåg att ”i och med att revisionsplikten försvinner så finns det ett gyllene tillfälle att förändra hela vår inställning och tänk.”

Han säger sig veta att det finns många revisorer som i och med revisionspliktens försvinnande i mindre bolag kommer att avsäga sig sin titel och bli redovisningskonsulter istället: ”eftersom detta skapar mer frihet och nya möjligheter till utveckling. Men ska det verkligen behöva vara så?”.

Joakim Guiance ansåg att revisorer har ett unikt förtroende i samhället. Detta beror enligt honom inte på charm utan ”har med oberoende och etik att göra – vi kan inte köpas! Vi är till för att ge oberoende analyser – inte för att blanda oss i klienternas affärer Så fort vi gör det... så kommer luften att gå ur titeln revisor”. Han menade att revisorerna ”ska verka för att så många som möjligt av våra klienter frivilligt väljer revision”.

Erik Emilsson ansåg att Carola Lundgren i mångt och mycket har rätt i sina tyckanden. Han förklarade att det är ”befriande med lite stolthet över det vi faktiskt gör”. Erik Emilsson höll också med Joakim Guiance om att det är oberoendet och etiken som gör revisorer speciella, och värda att betala för. ”Vi revisorer är många gånger de första att beklaga att företaget måste ha en obereoende, skicklig och regelkunnig revisor. Varför?” undrade han.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...