Innehåll

Balans nr 10 2007

Månadens fråga – på Nätet

Tror du att FAR SRS och SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) kommer att gå samman inom ett par år? var förra månadens fråga på Balans hemsida. Majoriteten svarade nej, närmare bestämt 63 procent. Medan 31 procent svarade ja och 6 procent inte visste.

– Utfallet överraskar inte eftersom FAR SRS och SRF fört en publik debatt – och stått på olika sidor – om bl.a. revisionsplikten, säger Dan Brännström hos FAR SRS och fortsätter:

– Jag tror ändå att en samverkan med sikte på ett samgående vore bra för branschen och därför också för medlemmarna. En ny fråga som väntar på ditt svar finns på <www.tidskriftenbalans.se>.