Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: På linjen

Grattis! Hur känns det att fira 30 år?

– Tack utmärkt. 30 år är en härlig ålder. Även för en revisionsbyrå. Efter tre decennier står byrån stadigt på jorden, bra organisation och med erfaren personal.

Hur kom det sig att du startade egen byrå?

Efter att ha skaffat erfarenhet och kontakter genom ett par anställningar kändes tiden inne att pröva något nytt. Idag, 30 år senare, känns det som en djärv satsning men redan efter en månad var vi fyra på byrån. Sedan har det rullat på. Idag är vi 20 medarbetare med kontor i Kristianstad och Malmö.

Vilken är största skillnaden att vara revisor nu jämfört med för 30 år sedan?

Skillnaden i uppgifter och relationen till klienterna är väl i princip inte så där himmelsvid. Men när jag kom till Kristianstad 1975 fanns det en (1!) auktoriserad revisor i stan. Inte någon i Blekinge! Idag finns det 50 FAR SRS-medlemmar bara i Kristianstad! Marknaden har inte växt på motsvarande sätt. Om vi inte ser upp riskerar man att ett revisorsproletariat uppkommer.

Idag har vi en dokumentationsteknik, som vi inte kände till för 30 år sedan. Tillsynsmyndigheten är inte en del av branschen vilket man mycket väl skulle kunna vara trots sin tillsynsverksamhet. För 30 år sedan kunde man ringa Kommerskollegium och diskutera ett förhållande utan att riskera att bli varnad. Idag ”vågar” ingen revisor kontakta Revisorsnämnden. Ett trist faktum.

Christer Cederblad, grundare av Cederblads Revisionsbyrå AB i Kristianstad

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...