Innehåll

Balans nr 10 2007

Noteringar: Affärsrådgivare får egen sektion

En sektion för branschens affärsrådgivare är på väg att bildas inom FAR SRS. Sedan tidigare finns en sektion för skatterådgivare. En sektion för redovisningskonsulter är under uppbyggnad.

– Vi har under september haft ett första möte med affärsrådgivarna, berättar Dan Brännström, generalsekreterare FAR SRS.

– Jag förutsätter att en sådan sektion kan sjösättas under våren 2008.

Nina Ljungmark-Berglund som hittills varit FAR SRS informationschef, har utsetts till utvecklingschef och kommer bland annat att arbeta med den nya affärsrådgivningssektionen.