En rad internationella gäster från både den europeiska revisorsorganisationen FEE och den globala IFAC med säte i New York, är dragplåster på årets Arena-dag som hålls den 30 november på Norra Latin i Stockholm.

IFAC:s ordförande, argentinaren Fermin del Valle, är en av huvudtalarna på Arena-dagen. Han innehar ordförandeposten sedan ett år tillbaka och var tidigare partner inom Deloitte i Argentina.

Även IFAC:s vd, nya zeeländaren Ian Ball kommer till Stockholm. Det gör också fransmannen Jacques Potdevin som valdes till FEE:s ordförande förra hösten (se Balans nr 1/2007). Olivier Boutellis-Taft, vd hos FEE, deltar också i Arena-arrangemanget.

Från svensk sida kommer bland andra f.d. justitierådet Bo Svensson att tala. Det gäller den utredning som exempelvis ska föreslå hur revisionsplikten kan avskaffas. Carina Bergman Marcus, bolagsjurist hos Ernst & Young och expert i revisorsutredningen, kommer också att ge sin syn på utredningen (se sid. 18–20).

Eva Törning, redovisningsspecialist hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers kommer att redogöra för arbetet med förenklingar i utredningen ”Ytterligare förenklingar av redovisningsreglerna”. Lennart Iredahl, FAR SRS, kommer å sin sida att redogöra för arbetet inom utredningen om sambandet mellan redovisning och beskattning, den så kallade samROB.

Som tidigare år ställs FAR SRS presidium mot väggen av närvarande medlemmar. De som svarar är Peter Clemedtson, ordförande, Maria Östman, vice ordförande, Svante Forsberg, vice ordförande och Dan Brännström, generalsekreterare.

Moderator under Arena-dagen är Lennart Ekdal, programledare i TV4 som tidigare varit journalist på bland annat Dagens Nyheter och Veckans Affärer.

Arena-arrangemanget avslutas med en galamiddag på Berns salonger i centrala Stockholm.