Innehåll

Balans nr 10 2007

SME/SMP-frågor: De danska företagen behåller revisorn

Den danska revisorsorganisationen FRR (Föreningen Registrerede Revisorer) genomför varje kvartal en enkätundersökning bland 120 av sina medlemmar i syfte att fånga upp aktuell information om småföretagens vardag. Revisorerna som ingår i FRR:s urval reviderar sammantaget cirka 15000 företag vilket gör det möjligt att dra relevanta slutsatser av informationen. Dessa presenteras i skriften ”FRR:s Virksamhedsbarometer”. Undersökningen för andra kvartalet 2007 tar sikte på effekterna av avskaffandet av revisionsplikten för de minsta bolagen. Sedan den 1 januari 2006 har de bolag som endast överskrider ett av följande gränsvärden möjlighet att avstå från lagstadgad revision:

  • 3 milj Dkr i omsättning

  • 1,5 milj Dkr i balansomslutning

  • 12 anställda

Totalt omfattas 75 000 stycken anparts- & aktieselskaber av denna möjlighet, vilket utgör cirka 41 % av de danska bolagen.

Inför förändringen av den lagstadgade revisionen i Danmark genomförde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en undersökning bland danska företag om hur de ställde sig till förändringar av revisionsplikten. Resultatet talade för en bred uppslutning kring de föreslagna förändringarna.

Bedömningarna i Erhvervs- & selskabsstyrelsens undersökning avviker dock väsentligt från FRR:s enkätundersökning som visar att endast 6,5 % (!) av de bolag som har haft möjlighet att välja bort revisionen gjort detta. Hela 44 % av dessa har dessutom valt bort revisionen på inrådan från sin revisor.

I Berlingske Tidende (26 juli) refereras till ett uttalande från den danska arbetsgivarorganisationen Dansk Erhverv som menar att utfallet visar att danska företag fortfarande ser revision som det bästa medlet för att skapa förtroende i sina affärsrelationer.

Ulla Brandt, som är konsult vid Dansk Erhverv, avvisar att det låga utfallet skulle bero på okunskap eller vanetänkande bland företagen. ”Loven har vaeret i kraft i to fulde år, og der har vaeret rig lejlighed til att ’smide revisoren på porten’, hvis det var det, man önskede”, säger Ulla Brandt.

Av enkätundersökningen framgår att den främsta anledningen (66 %) till att danska företag så gott som 100 %-igt väljer frivillig revision, är att besparingen för att välja bort revisionen är för liten för att vara relevant (notera att revisionsarvodena i Danmark är avsevärt högre än i Sverige!). Vidare framhålls hänsyn till bolagets intressenter (22 %) såsom affärspartners, banker och myndigheter som ett skäl till att välja revision på frivillig basis.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...