Innehåll

Balans nr 10 2007

SME/SMP-frågor: De danska företagen behåller revisorn

Den danska revisorsorganisationen FRR (Föreningen Registrerede Revisorer) genomför varje kvartal en enkätundersökning bland 120 av sina medlemmar i syfte att fånga upp aktuell information om småföretagens vardag. Revisorerna som ingår i FRR:s urval reviderar sammantaget cirka 15000 företag vilket gör det möjligt att dra relevanta slutsatser av informationen. Dessa presenteras i skriften ”FRR:s Virksamhedsbarometer”. Undersökningen för andra kvartalet 2007 tar sikte på effekterna av avskaffandet av revisionsplikten för de minsta bolagen. Sedan den 1 januari 2006 har de bolag som endast överskrider ett av följande gränsvärden möjlighet att avstå från lagstadgad revision:

 • 3 milj Dkr i omsättning

 • 1,5 milj Dkr i balansomslutning

 • 12 anställda

Totalt omfattas 75 000 stycken anparts- & aktieselskaber av denna möjlighet, vilket utgör cirka 41 % av de danska bolagen.

Inför förändringen av den lagstadgade revisionen i Danmark genomförde Erhvervs- og Selskabsstyrelsen en undersökning bland danska företag om hur de ställde sig till förändringar av revisionsplikten. Resultatet talade för en bred uppslutning kring de föreslagna förändringarna.

Bedömningarna i Erhvervs- & selskabsstyrelsens undersökning avviker dock väsentligt från FRR:s enkätundersökning som visar att endast 6,5 % (!) av de bolag som har haft möjlighet att välja bort revisionen gjort detta. Hela 44 % av dessa har dessutom valt bort revisionen på inrådan från sin revisor.

I Berlingske Tidende (26 juli) refereras till ett uttalande från den danska arbetsgivarorganisationen Dansk Erhverv som menar att utfallet visar att danska företag fortfarande ser revision som det bästa medlet för att skapa förtroende i sina affärsrelationer.

Ulla Brandt, som är konsult vid Dansk Erhverv, avvisar att det låga utfallet skulle bero på okunskap eller vanetänkande bland företagen. ”Loven har vaeret i kraft i to fulde år, og der har vaeret rig lejlighed til att ’smide revisoren på porten’, hvis det var det, man önskede”, säger Ulla Brandt.

Av enkätundersökningen framgår att den främsta anledningen (66 %) till att danska företag så gott som 100 %-igt väljer frivillig revision, är att besparingen för att välja bort revisionen är för liten för att vara relevant (notera att revisionsarvodena i Danmark är avsevärt högre än i Sverige!). Vidare framhålls hänsyn till bolagets intressenter (22 %) såsom affärspartners, banker och myndigheter som ett skäl till att välja revision på frivillig basis.

Bengt Skough är godkänd revisor och SME/SMP-ansvarig inom FAR SRS. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till bengt.skough@farsrs.se

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...