Balans nr 10 2007

Aktuell information från FAR SRS

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2007:27

Incitamentsprogram

Konvertibler (Glimstedt)

Uttalande 2007:28

Dispens från bud på teckningsoptioner (KappAhl-Lindex)

Uttalande 2007:29

Dispens från fyraveckorsfristen (Dubai-OMX)

Uttalande 2007:30

Fråga om god sed (Dubai-OMX)

Uttalande 2007:31

Fråga om likabehandling (Dubai-OMX)

Remissvar

Balans presenterar under denna vinjett remisser som FAR SRS behandlat. Remissvaren i sin helhet finns på FAR SRS hemsida <www.farsrs.se>

Till Finansdepartementet

Promemorian Förlängd redovisningsperiod för mervärdesskatt (R2007/4944)

Till Finansdepartementet

Mervärdesskatt vid under- och överpristransaktioner, med flera frågor om mervärdesskatt (R2007/4942)

Till Finansdepartementet

Ändrade regler för CFC-beskattning (Fi2007/4949)

Till Finansdepartementet

Slopad förmögenhetsskatt m.m. (Fi2007/2460)

Till Finansdepartementet

Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2007/5092)

Till Finansdepartementet

Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag m.m. (Fi2007/4540)

Till Finansinspektionen

Förslag till justeringar av bestämmelserna i förordningen (2001:911) och (2002:1042) med anledning av föreslagen ny lagstiftning på värdepappersmarknaden (FI Dnr 07-5619-000)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...