Interimsstyrelsen i FAR SRS Redovisningssektion har beslutat att titeln för ordinarie medlemmar i sektionen ska vara ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS”.

– Titeln Auktoriserad redovisningskonsult är väldigt etablerad och vi vill inte bidra till att förvilla marknaden med en ny titel, säger Tomas Borgström, ordförande i interimsstyrelsen.

– Suffixet FAR SRS markerar att det är olika kompetenskrav, tillägger han.

Titeln Auktoriserad redovisningskonsult används redan av Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF).

Kan det inte vara förvirrande att FAR SRS använder samma titel som SRF?

– Jag ser snarare möjligheter med att vi använder samma titel. Det underlättar ett framtida för djupat samarbete med SRF, säger Tomas Borgström.

Från 1 juli i år har Finansinspektionen (FI) enligt lag ansvaret för redovisningstillsynen för noterade icke-finansiella bolag, inte som tidigare bara för de finansiella bolagen. Ingrid Engshagen, som hittills varit redovisningsexpert hos KPMG i Stockholm börjar på FI den 1 november för att arbeta med denna tillsyn.