Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS

Interimsstyrelsen i FAR SRS Redovisningssektion har beslutat att titeln för ordinarie medlemmar i sektionen ska vara ”Auktoriserad redovisningskonsult FAR SRS”.

– Titeln Auktoriserad redovisningskonsult är väldigt etablerad och vi vill inte bidra till att förvilla marknaden med en ny titel, säger Tomas Borgström, ordförande i interimsstyrelsen.

– Suffixet FAR SRS markerar att det är olika kompetenskrav, tillägger han.

Titeln Auktoriserad redovisningskonsult används redan av Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF).

Kan det inte vara förvirrande att FAR SRS använder samma titel som SRF?

– Jag ser snarare möjligheter med att vi använder samma titel. Det underlättar ett framtida för djupat samarbete med SRF, säger Tomas Borgström.

Från 1 juli i år har Finansinspektionen (FI) enligt lag ansvaret för redovisningstillsynen för noterade icke-finansiella bolag, inte som tidigare bara för de finansiella bolagen. Ingrid Engshagen, som hittills varit redovisningsexpert hos KPMG i Stockholm börjar på FI den 1 november för att arbeta med denna tillsyn.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...