Innehåll

Balans nr 11 2007

Noteringar: Branschdagar i Åre lockade många

Nästan 200 personer hade sökt sig till fjällen och premiären av Åre-dagarna. Under två dagar uppdaterades deltagarna om aktuella branschfrågor.

– Detta ska bli ett åter kommande arrangemang, sa FAR SRS ordförande Peter Clemedtson när han inledningstalade och erkände samtidigt att man stulit idén med branschdagar från norrmännen.

Han berättade vidare att till den norska versionen, Geilo-dagarna, anmäls alla medlemmar automatiskt. Sedan får man avanmäla sig om man inte kan komma.

Peter Clemedtson pratade om alla förändringar som rör branschen och menade att man ska ena sig kring att det som händer runt omkring är bra.

– Men vi måste bli mycket mer effektiva. Inom FAR SRS har vi bland annat startat ett projekt som ska kartlägga vilka produkter vi erbjuder för att se hur vi måste ändra utbudet.

Peter Clemedtson poängterade också att man måste bli bättre på att berätta att redovisnings- och revisionsbranschen är en bransch.

– Och vi är en bransch på offensiven, avslutade han.

Därefter tog Caisa Drefelt över talarstolen och pratade om utvecklingen på redovisningsområdet.

Junilistans Nils Lundgren hade kommit till Åre för att berätta om hur makroekonomin påverkar företagen och samhällskonjukturen.

Han menade att framtiden tillhör dem som kan anpassa sig till nya förhållanden och att Sverige ligger bra till eftersom det visat sig historiskt att vi är bra på att anpassa oss.

– Det ser därför ljust ut för svenska företag, sa Nils Lund gren. Men en del av våra handelspartners inom EU kommer att få problem, vilket kan drabba Sverige, men totalt sett är vi i ett gynnsamt ekonomiskt läge.

Efter lunch talade Carina Bergman Marcus om aktuella etikfrågor. Hon tog bland annat upp god yrkessed vid utövande av redovisningsverksamhet, penningtvätt, analysmodellen och regeln om tystnadsplikt.

Deltagarna valde därefter mellan fyra olika seminarium: dokumentation av internpriser, APTA – revisionsmetodik för mindre företag, sambandet redovisning-beskattning eller en genomgång av XBRL – elektronisk ingivning av räkenskapshandlingar till Bolagsverket.

Andra dagen inleddes med en introduktion i Basel II och därefter kunde man välja mellan en fördjupning i Basel II, en genomgång av nya intyg från revisorn eller information om den nya redovisningssektionen inom FAR SRS.

Skattenyheter med inriktning på ägarledda företag och den goda revisionsseden stod på agendan efter lunch.

Pia Elkjear Hedberg avslutade den andra dagen med en matnyttig genomgång av nyheter på momsområdet.

FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström sammanfattade de två dagarna i Åre:

– Man måste gilla förändringar om man ska arbeta i vår bransch. Vänta inte på vad som ska hända utan var först i stället.

Åre-dagarna är ett samarrangemang mellan FAR SRS och Irev.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...