Innehåll

Balans nr 11 2007

EUROPA-frågor: EU-parlamentet välkomnar lobbyister

Politiker och tjänstemän inom EU:s institutioner vill veta vad revisorer och andra professionella grupper tycker i aktuella frågor. Det framkom vid ett seminarium om lobbying som Europaparlamentets utskott för konstitutionella frågor arrangerade i början av oktober.

Parlamentsledamöterna som deltog i seminariet ansåg överlag att lobbying är positivt. Merparten av deltagarna var dock överens om att det bör finnas ett register över lobbyister för att förhindra dåligt uppförande.

”Lobbying i sig själv är något positivt. Vi välkomnar alla som kan bidra med någonting”, sade utskottets ordförande Jo Leinen (Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, Tyskland).

Alexander Stubb (Gruppen för Europeiska folkpartiet, kristdemokrater, och Europademokrater, EPP-ED, Finland), som utarbetar ett betänkande om lobbying, ansåg att ”lobbying är en nödvändig del av den parlamentariska processen. Lobbyister bidrar med användbar information och ledamöterna är smarta nog att inse att informationen de får från lobbyister är subjektiv.”

I vissa länder är lobbying en legitim och nödvändig del av det demokratiska systemet, medan man i andra länder ser lobbying som ett tvivelaktigt sätt att påverka demokratiska beslutsfattare som gynnar den med störst resurser. Det saknas för närvarande tillförlitliga uppgifter över hur många lobbyister som arbetar i Bryssel, men det rör sig uppskattningsvis om mellan 15 000 och 20 000.

Personliga möten med politiker och tjänstemän är ett av de sätt som lobbyister arbetar med för att försöka påverka ett beslut. De skickar också brev, mejlar eller ringer för att pocka på uppmärksamhet för just deras intressen. Informationskampanjer eller samarbete kring vissa frågor är exempel på andra tillvägagångssätt som lobbyisterna använder.

2006 lade EU-kommissionen fram en grönbok om det europeiska öppenhetsinitiativet med huvudbudskapet ”Allmänheten har rätt att få klara besked”. Kommissionen föreslog bland annat ett register för lobbyister. I mars 2007 presenterade Siim Kallas, EU-kommissionär för administrativa frågor, revision och bedrägeribekämpning, ett förslag som går ut på att lobbyister frivilligt ska registrera vem de representerar och hur de är finansierade. Europaparlamentet ska under hösten behandla ett betänkande om lobbying.

Aktuella frågor för FAR SRS diskuteras löpande inom EU. När en fråga kommer till Sverige för beslut har den vandrat en lång väg genom EU:s maskineri. Genom att aktivt ta del i dessa diskussioner och vara en kugge i detta gigantiska hjul har vi möjlighet att påverka utvecklingen i önskad riktning.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...