Innehåll

Balans nr 11 2007

Fl:s tillsyn

Under Finansinspektionens tillsyn står 3 700 företag

  • banker och kreditmarknadsföretag

  • försäkringsbolag

  • värdepappersbolag och fondbolag börser, auktoriserade marknadsplatser och clearingorganisationer

  • försäkringsförmedlare, understödsföreningar och kreatursföreningar

<www.fi.se>

Elisabeth Precht