Innehåll

Balans nr 11 2007

Frivillig revision gäller för:

Företag i regnskabsklasse B som två år i följd inte överskrider två av följande gränsvärden:

  • Balansomslutning på 1,5 miljoner danska kronor (ursprungliga förslaget 3 miljoner kronor).

  • Nettoomsättning på 3 miljoner danska kronor (ursprungliga förslaget 6 miljoner kronor).

  • I genomsnitt 12 heltidsanställda (ursprungliga förslaget 25).

Gränsvärden från EU:s fjärde bolagsdirektiv;

  • Balansomslutning på 4,4 miljoner euro

  • Nettoomsättning på 8,8 miljoner euro

  • I genomsnitt 50 heltidsanställda