Innehåll

Balans nr 12 2007

Inledning

Nu är det dags att upprätta bokslutet för 2007. För sjunde året i följd skriver Carina Edlund och Jorma Kyrö i Balans om nyheter inför bokslutet.

Bör revisorns rapportering utvecklas? Den frågan tar Peter Öhman upp i en debattartikel. Artikeln är ett svar på Dan Brännströms utspel i Balans och Svenska Dagbladet om att han vill ha en tydligare rapportering i revisionsberättelsen. ”Det är positivt att Dan Brännström öppnar för möjligheten att utöka den substantiella informationen i revisionsberättelsen. Samtidigt är det svårt att frigöra sig från tanken att utspelet görs ställd mot väggen”, skriver Peter Öhman.

Hur fungerar Svensk kod för bolagsstyrning i praktiken? Om detta berättar Hans Dalborg, styrelseordförande i Nordea och ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han anser att en väl fungerande kod är bästa garantin för att komplicerade amerikanska regelverk inte ska få fotfäste i Sverige.

Standarderna om rörelseförvärv och koncernredovisning, IFRS 3 och IAS 27, har under året ändrats som en del i anpassningen IFRS/US GAAP. Lars-Erik Persson och Johan Ericsson beskriver kortfattat några av de mer väsentliga förändringarna samt vilka praktiska konsekvenser dessa får för företagets finansiella rapportering enligt IFRS.

Julen närmar sig. För den som har tröttnat på de vanliga julsångerna har ”FAR SRS poesisektion” knåpat ihop en branschanpassad stämningshöjare för sångsugna byråmedarbetare.

Slutligen vill Balans passa på att önska alla läsare en god jul och ett gott nytt år!