Innehåll

Balans nr 12 2007

Inledning

Nu är det dags att upprätta bokslutet för 2007. För sjunde året i följd skriver Carina Edlund och Jorma Kyrö i Balans om nyheter inför bokslutet.

Bör revisorns rapportering utvecklas? Den frågan tar Peter Öhman upp i en debattartikel. Artikeln är ett svar på Dan Brännströms utspel i Balans och Svenska Dagbladet om att han vill ha en tydligare rapportering i revisionsberättelsen. ”Det är positivt att Dan Brännström öppnar för möjligheten att utöka den substantiella informationen i revisionsberättelsen. Samtidigt är det svårt att frigöra sig från tanken att utspelet görs ställd mot väggen”, skriver Peter Öhman.

Hur fungerar Svensk kod för bolagsstyrning i praktiken? Om detta berättar Hans Dalborg, styrelseordförande i Nordea och ordförande i Kollegiet för svensk bolagsstyrning. Han anser att en väl fungerande kod är bästa garantin för att komplicerade amerikanska regelverk inte ska få fotfäste i Sverige.

Standarderna om rörelseförvärv och koncernredovisning, IFRS 3 och IAS 27, har under året ändrats som en del i anpassningen IFRS/US GAAP. Lars-Erik Persson och Johan Ericsson beskriver kortfattat några av de mer väsentliga förändringarna samt vilka praktiska konsekvenser dessa får för företagets finansiella rapportering enligt IFRS.

Julen närmar sig. För den som har tröttnat på de vanliga julsångerna har ”FAR SRS poesisektion” knåpat ihop en branschanpassad stämningshöjare för sångsugna byråmedarbetare.

Slutligen vill Balans passa på att önska alla läsare en god jul och ett gott nytt år!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...