För 42:a året hade en jury utsett årets bästa årsredovisningar och priserna delades traditionsenligt ut på Finforum.

I klassen för stora bolag vann SAS AB. Juryns motivering:

”SAS har tagit fram en mycket användarvänlig årsredovisning – oberoende av vilken användare du är – som tydligt informerar om bolaget och dess intressenter på ett för läsaren mycket tilltalande sätt.”

Castellum, Electrolux, JM och Trelleborg mottog hedersomnämnanden.

Vinnare i klassen för mindre bolag blev Concorida och juryns motivering lyder:

”Concordia förmedlar på ett väl avvägt vis relevant information såsom affärsidé, strategi och finansiella mål. Den grafiska formen är mycket harmoniskt uppbyggd med ett smakfullt samspel mellan text, bilder, tabeller och diagram. Sammanfattningsvis en årsredovisning som i många avseenden tjänar som ett mycket gott föredöme för andra mindre företag.”

Även i den mindre klassen mottog fyra företag hedersomnämnanden: Aspiro, Home Properties, HL Display och Nolato.

I juryn: ordförande Ulf Strömsten (Catella), Katarina Green (Springtime), Anders Haskel (HQ Bank), Pontus Herin (Veckans affärer) och Nils Liliedahl (OMX).

Fyra företag fick pris för bästa hållbarhetsredovisning

På Finforum delades även FAR SRS pris för årets bästa hållbarhetsredovisning.

I kategorin bästa fristående årsredovisning delades priset mellan Trelleborg och Vattenfall. Green Cargo fick pris för bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse och SAS prisades för bästa hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning.

– Analytiker och investerare efterfrågar nu den icke-finansiella informationen, men det är endast en handfull svenska börsföretag som lämnar bestyrkta och därmed kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar, konstaterade Lars-Olle Larsson som samordnat juryns arbete.