Balans nr 12 2007

SAS och Concordia redovisade bäst 2006

För 42:a året hade en jury utsett årets bästa årsredovisningar och priserna delades traditionsenligt ut på Finforum.

I klassen för stora bolag vann SAS AB. Juryns motivering:

”SAS har tagit fram en mycket användarvänlig årsredovisning – oberoende av vilken användare du är – som tydligt informerar om bolaget och dess intressenter på ett för läsaren mycket tilltalande sätt.”

Castellum, Electrolux, JM och Trelleborg mottog hedersomnämnanden.

Vinnare i klassen för mindre bolag blev Concorida och juryns motivering lyder:

”Concordia förmedlar på ett väl avvägt vis relevant information såsom affärsidé, strategi och finansiella mål. Den grafiska formen är mycket harmoniskt uppbyggd med ett smakfullt samspel mellan text, bilder, tabeller och diagram. Sammanfattningsvis en årsredovisning som i många avseenden tjänar som ett mycket gott föredöme för andra mindre företag.”

Även i den mindre klassen mottog fyra företag hedersomnämnanden: Aspiro, Home Properties, HL Display och Nolato.

I juryn: ordförande Ulf Strömsten (Catella), Katarina Green (Springtime), Anders Haskel (HQ Bank), Pontus Herin (Veckans affärer) och Nils Liliedahl (OMX).

Fyra företag fick pris för bästa hållbarhetsredovisning

På Finforum delades även FAR SRS pris för årets bästa hållbarhetsredovisning.

I kategorin bästa fristående årsredovisning delades priset mellan Trelleborg och Vattenfall. Green Cargo fick pris för bästa hållbarhetsupplysning i förvaltningsberättelse och SAS prisades för bästa hållbarhetsredovisning i tryckt årsredovisning.

– Analytiker och investerare efterfrågar nu den icke-finansiella informationen, men det är endast en handfull svenska börsföretag som lämnar bestyrkta och därmed kvalitetssäkrade hållbarhetsredovisningar, konstaterade Lars-Olle Larsson som samordnat juryns arbete.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...