Balans nr 2 2007

Noteringar: Öhrlings PricewaterhouseCoopers utsedd till Sveriges bästa revisionsbyrå

Veckans affärer har rankat Sveriges bästa konsulter 2007. Bland revisionsbyråerna fick Öhrlings PricewaterhouseCoopers (ÖPWC) högst snittbetyg.

Undersökningen bygger på en enkät som skickats till fler än 3 200 företag med en omsättning på minst 500 miljoner och minst 100 anställda. Personer på ledande befattningar inom företagen har fått sätta betyg, skala 1–7, inom följande områden; förtroende, kundorientering (förmåga att sätta sig in i kundens problem), kompetens och resultat (får du ut vad du har förväntat dig).

Samma undersökning gjordes förra året och då hamnade KPMG i topp bland revisionsbyråerna. På andra plats kom ÖPWC. Ernst & Young kom då på tredje plats.

Noteras bör dock att de tre byråerna i topp, ÖPWC, KPMG och Ernst & Young har tappat poäng jämfört med föregående år. Övriga fyra byråer har däremot fått högre snittbetyg än förra året.

Bästa revisorerna

(enligt Veckans affärers undersökning)

Byrå

snittbetyg

2006

2007

1. ÖPWC

5,20

5,19

2. KPMG

5,23

5,13

3. Ernst & Young

5,11

5,06

4. Deloitte

4,69

4,80

5. Lindebergs

3,93

4,11

6. SET

3,65

3,83

7. BDO

3,51

3,80

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...