Innehåll

Balans nr 2 2007

Noteringar: Hållbarhetspriset som blev till en organisation

En hemsida ägnad åt bland annat goda exempel på fungerande hållbarhetsredovisning kommer att lanseras under våren. Initiativtagare är European Sustainability Reporting Award (ESRA) som ombildats till en organisation (Association, med samma initialer som tidigare). ESRA delar inte längre ut pris för bästa europeiska hållbarhetsredovisning utan uppmuntrar till bättre sådan redovisning på annat sätt.

ESRA har en nytillsatt ledningsgrupp med representanter från alla medlemsländer. För svensk del har FAR SRS utsett specialistrevisor Lars-Olle Larsson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers att ingå i ESRA Management Committe. Han kommer att delta i den nya organisationens första möte som hålls den åttonde februari i London. Under mötet presenterar medlemmarna lägesrapporter från sina respektive hemländer.

– Hos oss är bestyrkt hållbarhetsredovisning fortfarande något för fåtalet, dvs. de största börsnoterade företagen, säger Lars-Olle Larsson och tillägger:

– Fler och fler investerare, fonder, ratinginstitut och analytiker som sysslar med finansrelaterade frågor och börsvärdesanalys efterfrågar dock en trovärdig rapportering på hållbarhetens område, vilket gör att intresset för sådan redovisning är starkt ökande.