Innehåll

Balans nr 3 2007

Inledning

Åtta procent av de svenska hållbarhetsredovisningarna är bestyrkta. Detta ska jämföras med exempelvis 36 procent i Storbritannien (som har det största antalet hållbarhetsredovisningar) och 41 procent i Italien. Specialistrevisor Lars-Olle Larsson har som FAR SRS-representant deltagit i ett internationellt möte i London och ger en europeisk lägesbeskrivning.

Om att sälja ett företag genom så kallad controlled auction skriver Carl Svernlöv i den åttonde delen av Företagsförvärvsskolan. Hans medförfattare i detta nummer heter Stuart Hopper. På ett pedagogisk sätt beskriver de hela processen – från struktureringsstadiet till slutförhandling och avtal.

Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson prövar agumentationen i en diskussionsrapport från IASB som föreslår verkligt värde istället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. De undersöker om rapporten är i linje med en annan IASB-rapport om förbättrad föreställningsram. Detta är den första av två artiklar.

En redovisningssektion är snart verklighet i FAR SRS. En projektgrupp utreder bland annat invals- och kvalifikationskrav. Tanken är att den nya redovisningssektionen ska sjösättas under hösten 2007.

Hur en småföretagare ser på sin vardag berättar Johan Wallin som är delägare i Proplex som har kontor och tillverkning strax norr om Stockholm. Vad ett antal FAR SRS-kommittéer och referensgrupper arbetar med för att underlätta hans och andra SME-företagares arbete redovisas också.