Innehåll

Balans nr 3 2007

Inledning

Åtta procent av de svenska hållbarhetsredovisningarna är bestyrkta. Detta ska jämföras med exempelvis 36 procent i Storbritannien (som har det största antalet hållbarhetsredovisningar) och 41 procent i Italien. Specialistrevisor Lars-Olle Larsson har som FAR SRS-representant deltagit i ett internationellt möte i London och ger en europeisk lägesbeskrivning.

Om att sälja ett företag genom så kallad controlled auction skriver Carl Svernlöv i den åttonde delen av Företagsförvärvsskolan. Hans medförfattare i detta nummer heter Stuart Hopper. På ett pedagogisk sätt beskriver de hela processen – från struktureringsstadiet till slutförhandling och avtal.

Frank Thinggaard och Sven-Arne Nilsson prövar agumentationen i en diskussionsrapport från IASB som föreslår verkligt värde istället för anskaffningsvärde vid första redovisningstillfället. De undersöker om rapporten är i linje med en annan IASB-rapport om förbättrad föreställningsram. Detta är den första av två artiklar.

En redovisningssektion är snart verklighet i FAR SRS. En projektgrupp utreder bland annat invals- och kvalifikationskrav. Tanken är att den nya redovisningssektionen ska sjösättas under hösten 2007.

Hur en småföretagare ser på sin vardag berättar Johan Wallin som är delägare i Proplex som har kontor och tillverkning strax norr om Stockholm. Vad ett antal FAR SRS-kommittéer och referensgrupper arbetar med för att underlätta hans och andra SME-företagares arbete redovisas också.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...