Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: EU-länderna allt lydigare

EU-länderna har blivit bättre på att införa EU:s bestämmelser om den inre marknaden i sin nationella lagstiftning.

I snitt är det idag 1,2 procent av EU:s direktiv som inte införts, vilket kan jämföras med 1,9 procent för ett halvår sedan.

Sverige ligger på 17:e plats, med 1,3 procent bestämmelser som inte införts. Bäst är Danmark medan Portugal och Spanien är de länder som varit sämst på att anamma EU:s bestämmelser.

Läs alla resultat: <http://ec.europa.eu/internalmarket/score/indexen.htm>