Innehåll

Balans nr 3 2007

Europafrågor: Grattis EU – 50 år!

Den 25 mars är det exakt 50 år sedan det så kallade Romfördraget undertecknades. Därigenom skapades Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG), även kallad den gemensamma marknaden.

Sverige har varit medlem i 12 år. Nyligen genomförda undersökningar visar dock att EU fortfarande inte är speciellt populärt bland svenskar och andra européer. Detta trots att EU har uträttat mycket under dessa 50 år. Tack vara den så kallade inre marknaden kan varor, personer, tjänster och kapital röra sig fritt inom EU. Finansiella transaktioner över gränserna har till exempel blivit mindre krångliga, särskilt mellan de länder som har infört euron som gemensam valuta.

Andra positiva exempel är att miljoner unga européer har fått möjlighet att studera och bo i ett annat land inom ramen för EU:s utbytesprogram för studenter. EU har blivit världens största givare av utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd. EU är dessutom en av de viktigaste aktörerna inom miljöskydd, jämställdhet, sjuk- och hälsovård och konsumenträttigheter.

Ett stort antal evenemang kommer att anordnas runt om i EU under hela året, bland annat konferenser, festivaler, kulturevenemang och ungdomsaktiviteter. I Sverige anordnas bland annat ”EU på schemat” och ”EU på bibliotek”, vilket är regionala seminarier där målgruppen är lärare, rektorer, studievägledare och bibliotekarier. Det kommer även att arrangeras studieresor till Bryssel för svenska lärare. Syftet är att förbättra lärarnas kunskap om EU och det framtida Europa och motivera dem till att i större utsträckning integrera europafrågorna i undervisningen. Mer information om kommande evenemang finns på <www.europa.eu/50>.

EU har under dessa år vuxit från sex till 27 medlemsländer. Och fler kan det bli. När 50 år nu har gått, och vi kan blicka tillbaka på en för Europa händelserik historia, är det minst lika viktigt att titta framåt mot de kommande 50 åren. Hur vill du, som EU-medborgare, att EU ser ut om 50 år?

Den officiella symbolen:

balans07_03_9

Ordet ”tillsammans” uttrycker på ett enkelt och omedelbart sätt den europeiska integrationens grundtanke: Det handlar inte bara om politik, pengar och geografiska gränser, utan framför allt om samarbete och solidaritet.

Bokstäverna i olika typsnitt symboliserar den europeiska historiens och kulturens mångfald och hålls samman av ordets betydelse.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com