Trots bättre resultat föreslår en utredning att Ekobrottsmyndigheten (EBM) läggs ner. Hur känns det?

– En av utgångspunkterna för en diskussion om en framtida lösning måste ju vara de goda resultat som EBM visar. Det talar för att vår organisationsmodell är bra, men den kan naturligtvis utvecklas ännu mer.

– Ett förslag med flera olika modeller; den som utredaren föreslår, en modell som bygger vidare på vår grundkonstruktion och kanske ytterligare någon modell hade inneburit ett bättre underlag för statsmakternas beslut.

Vilken roll anser du att revisorn har när det gäller att förebygga ekobrott?

– Revisorerna och bokföringskonsulterna är mycket viktiga i det förebyggande arbetet. De kan påverka sina klienter att inte begå ekobrott och de bidrar också till att ekobrott upptäcks och anmäls. Jag upplever att EBM har ett mycket gott samarbete med revisorernas organisation.

Gudrun Antemar Generaldirektör, EBM