Innehåll

Balans nr 3 2007

Noteringar: Caisa Drefeldt och Jan Marton är nya redovisningskrönikörer i Balans

Caisa Drefeldt och Jan Marton är nya redovisningskrönikörer i Balans. I vartannat nummer kommer Caisa Drefeldt att skriva om redovisning i små och medelstora bolag och i vartannat nummer skriver Jan Marton om redovisning i noterade bolag.

Först ut är Caisa Drefeldt som skriver sin första krönika i Balans nummer 4. Hon är auktoriserad revisor och arbetar på KPMG i Göteborg.

– Jag har varit en flitig läsare av Balans i många år och tycker att Balans är en viktig branschtidning. Själv har jag många gånger hämtat kunskap och inspiration från artiklar i Balans, inte minst då jag ska föreläsa om redovisning. Vissa artiklar i Balans lever i många år efter det att de blev skrivna, säger Caisa Drefeldt.

Caisa Drefeldt hade först siktet inställt på att bli affärsjurist. Ganska snart upptäckte hon emellertid att företagsekonomi var minst lika spännande som juridik och skrev in sig på Handelshögskolan i Göteborg. 1979 började hon arbeta som revisorsassistent.

– Jag är ”nyfiken som en hummer” på vad folk arbetar med och hur de gör och varför. En revisor har breda kunskaper om många branscher och det jag uppskattar mest är att få tillfälle att lära mig nya saker hela tiden. I mitt arbete träffar jag också så många intressanta människor och det är något som jag tycker är stimulerande. Men kanske upplever jag liksom andra revisorer att ”tumskruvarna” dras åt. Jag erkänner villigt att jag inte i alla delar uppskattar de krav som ställs avseende dokumentationen av revisionen när det gäller mycket små aktiebolag, säger hon.

På fritiden umgås Caisa Drefeldt gärna med sin dotter och sina vänner. Hon tycker också om att åka skidor, spela golf och läser gärna böcker.

– Just nu ligger det en doktorsavhandling på mitt nattduksbord som handlar om revision. Detta är dock ett undantag, jag älskar väl skrivna deckare!

Jan Marton skriver sin första krönika i Balans nummer 5. Han är verksam vid Handelshögskolan i Göteborg, men arbetar dessutom deltid med redovisningsfrågor, speciellt inom IFRS-området, på KPMG i Göteborg. Han är också aktiv inom de europeiska redovisningsakademikernas forum för att tillhandahålla comment letters till IASB, baserade på den forskning som finns inom respektive område.

– Det är väldigt positivt att skriva i Balans, och att kunna nå ut genom den ledande tidskriften inom svensk redo visning. Jag hoppas kunna lämna ett bidrag till Balans läsare genom att fördjupa de aktuella frågeställningar som svenska noterade företag står inför i sin redovisning. Jag vill gärna ta upp vilka grun derna i redovisningsdiskus sionen är, både i Sverige och internationellt, samt vad de olika ståndpunkterna egentli gen innebär.

På fritiden ägnar han sig mycket åt löpning och annan träning.

– Jag springer exempelvis Göteborgsvarvet (21 kilome ter).

Caisa Drefeldt och Jan Marton tar över efter Rolf Rundfelt som skrev sin sista krönika under vinjetten ”Redovisning och redovisningar i Balans nr 1/2007.