Det blir allt vanligare att företag som anser att revisorn ger dem felaktiga råd stämmer honom eller henne.

Lokaltidningen Mitt i (utgivning i Storstockholm) skriver om ett aktuellt exempel under rubriken ”Revisorns råd gav skattesmäll”. Saken gäller, enligt tidningen, ett råd från en revisor till ett företag som skulle ha sparat företaget tre miljoner i skatt. Nu blev det dock inte så eftersom Skatteverket sa nej.

Detta är ett deep pocket syndrome, kommenterar Urban Engerstedt, chefsjurist hos FAR SRS. Revisorn är den ende som har en försäkring som täcker en dylik situation. Och då är det revisorn man stämmer!