Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: AlIt för få medelstora företag

Idag finns cirka 635 000 företag i Sverige. De flesta är småföretag som står för 40 procent av det totala förädlingsvärdet. Stora och medelstora företag står för 43 respektive 17 procent av förädlingsvärdet. Ju högre förädlingsvärde ett företag skapar, desto större är företagets bidrag till tillväxten.

– I motsats till vad många tror är Sverige idag ett småföretagarland. Många småföretag och få medelstora företag visar att det finns en stor potential bland företagen att växa. Med rätt insatser som till exempel rådgivning, finansiering och regelförenklingar går det att åstadkomma, säger Sune Halvarsson hos NUTEK och förklarar att nyföretagandet växer men att detta inte räcker. ”För att skapa tillväxt på lång sikt krävs fler växande företag”.