Innehåll

Balans nr 4 2007

Noteringar: Revisionsplikten engagerar!

Är slopandet av revisionsplikten i små aktiebolag en uttjatad fråga?

När FAR SRS lokalförening i Storstockholm ordnade paneldebatt om revisorns roll i små företag handlade det dock inte så mycket om pliktens vara eller inte vara, utan om hur det blir när den har avskaffats. Deltagare var Bengt Skough, FAR SRS, Annika Fritsch, Företagarna, Dan Brännström, FAR SRS och Mats Dahlberg, Sveriges redovisningskonsulters förbund, SRF.

Mats Dahlberg inledde med att svara på frågan om det blir några negativa effekter av att revisionsplikten slopas i små företag.

– Jag ser inget negativt, svarade han kort.

Dan Brännström såg dock flera negativa effekter. Bl.a varnade han för risken att ekobrotten ökar. Han påpekade att revisorns anmälningsplikt vid misstanke om brott bör ses över.

– Det blir ju lite lustigt att bolag som har revision kommer att anmälas vid misstanke om brott, medan de som inte har revision inte kommer att anmälas, sa han.

Annika Fritsch hänvisade till en enkät från Företagarna som visar att revisionsplikten hamnar högt upp på listan över vad som irriterar en företagare.

– Det finns alltså ett tryck för att ta bort plikten att revidera. Men det innebär ju inte att revisionen försvinner, sa hon.

Dan Brännström betonade vikten av revision när det gäller möjligheten till krediter:

– Jag tror att det kan bli svårt för bolagen att få låna pengar av bankerna utan revision.

Mats Dahlberg höll inte med.

– Jag tror att man fäster större vikt vid framtiden. Många små företag har svårt att få lån idag om de inte skriver på en generell borgen, sa han.

Men trots farhågor om försämringar när revisionsplikten i små aktiebolag slopas kunde anhängarna även se fördelar.

– Vi får utökade möjligheter att sälja in mer av vår kunskap direkt till kunden när vi blir mindre reglerade gentemot kunderna. Det finns ingen i samhället som generellt sett har den kompetens som en kvalificerad revisor har, sa Bengt Skough.

Dan Brännström påpekade att en efterfrågestyrd revision, som bolagen frivilligt väljer, kan få positiv inverkan på arvodet.

– Revisionsarvodet i Sverige är pressat. Det beror delvis på revisionsplikten. Utan plikt får revisionen högre status och ett högre värde, sa Dan Bränn ström.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...