Innehåll

Balans nr 4 2007

Kortfattat: Ny blankett för anmälan

Ekobrottsmyndigheten, EBM har tillsammans med FAR SRS utformat en blankett för brottsanmälan av ekonomiska brott i näringsverksamhet; ladda ner blanketten från <www.ekobrottsmyndigheten.se>. Blanketten ska användas när misstanke om brott gäller bolag i Stockholms län, Västra Götalands län, Skåne län, Hallands län, Blekinge län och Gotlands län. Eftersom EBM har ett begränsat upptagningsområde ligger det utanför deras mandat att utveckla mallar för polis- och åklagarmyndigheter i andra delar av landet. Alla kan dock använda blanketten när man skickar in sin anmälan.